สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

นายประหยัด อะรัญ

พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานในพื้นที่