สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย ✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เข้าชม 13 ครั้ง

  ที่นี่พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

         📝 สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย

✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุก

✏️โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

✏️ ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สวมใส่ให้สนุก ใส่ได้ทุกวัน

📸สถานีข่าว พช.พิมาย รายงาน

# ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood

#พช_นครราชสีมา #CNS

# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยังยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 13 times, 1 visits today)