อำเภอพิมาย มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2565

เข้าชม 13 ครั้ง

▶️ที่นี่ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 🇹🇭

อำเภอพิมาย มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2565

🗓 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

🔹 นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมายพร้อมด้วย นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 4 ทุนๆละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ตามการดำเนินการโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ หอประชุมอำเภอพิมาย

📸สถานีข่าว พช.พิมาย รายงาน
# แก้จนคนพิมาย
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🎯chang for good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 13 times, 1 visits today)