สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย ✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เข้าชม 9 ครั้ง

⏩ ที่นี่...พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 กันยายน 2564
📝 สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย
✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
✏️โครงการ”สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

https://youtu.be/4Yw8Wk4x5cY
📸สถานีข่าว พช.พิมาย รายงาน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood
#พช_นครราชสีมา #CNS
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 9 times, 1 visits today)