ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอพิชัย เข้าร่วมประกวด “นักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)” ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ”

ดาวน์โหลด