วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย นางดรุณวรรณ ศุภศิริพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบล ร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านประจำปี

วันที่ 21 ต.ค. 65 “พช.พยุหะคีรี ส่งมอบกำลังใจห่วงใยสมาชิกสตรีที่ประสบอุทกภัย“ นางจุลจิรา นาคสนิทพัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยาสมาชิกสตรีที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานฯ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์