สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี
ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี  (ชั้น 2)
ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์/โทรสาร  0 5627 8313
อีเมล์ cdd.payuha@gmail.com

(Visited 577 times, 1 visits today)