โครงสร้างบุคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี

นางจุลจิรา นาคสนิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี

นางดาริกา เทพธวัช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว/เนินมะกอก

นางภัทรีญา การสมพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางขาว/ย่านมัทรี/ท่าน้ำอ้อย

นางสาววิมลรัตน์ ศรีผง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขากะลา/ม่วงหัก

นายกัณตภณ พินิจการ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลสระทะเล/เขาทอง

นางดรุณวรรณ ศุภศิริพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลพยุหะ/ตำบลน้ำทรง/เทศบาลตำบลพยุหะ

นายปัญญาพร เหมือนบุดดี

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(Visited 657 times, 1 visits today)