พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สิบเอกวิสูตร ไกรวิริยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพยุหะ/น้ำทรง

นางดาริกา เทพธวัช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว/เนินมะกอก

นางภัทรีญา การสมพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางขาว/ย่านมัทรี

นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสระทะเล/เขาทอง

นางสาววิมลรัตน์ ศรีผง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเขากะลา/ท่าน้ำอ้อย/ม่วงหัก

นายปัญญาพร เหมือนบุดดี

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นางสาวจุฑามาศ ฤทธิ์เรืองเดช

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2564

นางสาวพรนิภา วินิจสร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
(Visited 1,110 times, 1 visits today)