วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมหัวหน้าส่วราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

เข้าชม 118 ครั้ง

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมหัวหน้าส่วราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน จำนวน 4 ราย มอบถุงยังชีพแก้ผู้ด้อยโอกาส แจ้งนโยบายของรัฐที่สำคัญ พบปะพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่ อุปสรรคปัญหาในการรับบริการจากภาครัฐ
ในการนี้ นางจุลจิรา  นาคสนิท  พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี ให้บริการประชาชนด้วยรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก  กิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการทำน้ำยาล้างจาน การประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งาน แอพลิเคชั่น Click ชุมชน / Big Data

(Visited 118 times, 1 visits today)