กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี วิถีแบบคนจน โคก หนองนา วิเชต ฟาร์ม”

เข้าชม 72 ครั้ง

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี วิถีแบบคนจน โคก หนองนา วิเชต ฟาร์ม”🤝🤝
📣📣📣วันที่ 21 สิงหาคม  2565 เวลา 10.00 น.  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคกหนองนา วิเชต ฟาร์ม” แปลงโคกหนองนา ของนายวิเชต ฉิมสุข บ้านใหม่บางปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
✏️✏️โดยมีเรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน เครือข่ายโคก หนอง นาจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอพยุหะคีรี ครัวเรือนโคกหนองนาอำเภอพยุหะคีรี และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ท่องคาถาเลี้ยงดิน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนร่วมปลูกต้นไม้ ห่มดิน ปล่อยปลา หว่านข้าว ร่วมเรียนรู้วิชาหาอยู่ หากินตามประสาชาวโคก เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก การทาบกิ่ง การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมการเอาเรี่ยวแรงกันแบ่งปันความรู้ และได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อยอดขยายผลต่อไป..📝

(Visited 72 times, 1 visits today)