วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 . เวลา 14.30 น. นางจุลจิรา นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ บ้านพักนายอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 . เวลา 14.30 น. นางจุลจิรา  นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ บ้านพักนายอำเภอ และ โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียก เพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านพักนายอำเภอ เรือตรีวิทยา  เกล้าวิกรณ์  นายอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)