วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายสรนันท์ วัฒนพานิช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.พยุหะคีรี ครั้งที่ 3/2565

เข้าชม 7 ครั้ง

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เรือตรีวิทยา  เกล้าวิกรณ์  นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายสรนันท์ วัฒนพานิช  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อ.พยุหะคีรี ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี (ชั้น 2) โดยนางจุลจิรา  นาคสนิท พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  พร้อมด้วยนางดาริกา  เทพธวัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปี 2565 ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม 3 เทคนิด และโครงการฝึกอบรมการทำอาหารสัตว์และสารจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภทองค์กร   การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย การประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย  ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(Visited 7 times, 1 visits today)