วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลสระทะเล กิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนู โมเดล” และถอดยทเรียน การประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

(Visited 16 times, 1 visits today)