วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ ณ วัดอินทาราม และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

(Visited 10 times, 1 visits today)