วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. ต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการทางด้านการเงินและพัสดุ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ แก่ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ สิบเอกวิสูตร  ไกรวิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ นพต.อำเภอพยุหะคีรี ต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการทางด้านการเงินและพัสดุ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โดย นางสาวธนพร  คดอ่ำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางชนัษฎา  เกิดปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้รับผิดชอบงานโซนกลาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

(Visited 14 times, 1 visits today)