ข่าวประชาสัมพันธ์

26/09/2562 11.48

ธารน้ำใจอำเภอพยุห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน นำ เงินสด ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ฯลฯ ซึ่งรับบริจาคธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนของอำเภอพยุห์ไปส่งมอบให้แก่พี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของบริจาค รวมมูลค่า ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วย ๑) เงินสด จำนวน ๑๙๓,๔๗๘ บาท ๒) ข้าวสาร จำนวน ๒,๕๖๘ กิโลกรัม ๓) น้ำดื่ม จำนวน ๒๒๕ โหล ๔) บะหมี่สำเร็จรูปแบบซอง จำนวน ๘๖ ลัง ๕) บะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วย จำนวน ๘๙ ถ้วย ๖) น้ำปลา จำนวน ๑๒๐ ขวด ๗) ปลากระป๋อง จำนวน ๕๐๔ กระป๋อง ๘) น้ำมันพืช จำนวน ๕๐ ขวด ๙) ผ้าอนามัย จำนวน ๒๐ ห่อ ๑๐) หมอนขิด จำนวน ๒๘ ใบ ๑๑) ผ้าขาวม้า จำนวน ๒๐ ผืน ๑๒) นมกล่อง จำนวน ๖ ลัง ๑๓) โจ๊กแบบถ้วย จำนวน ๒๙ ถ้วย ๑๔) ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจ้าน จำนวน ๑ กล่อง ๑๕) เครื่องปรุงรส (เกลือ ผงชูรส รสดี ซอส) จำนวน ๑ กล่อง ๑๖) กระดาษชำระ จำนวน ๒ ห่อ พร้อมนี้ ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนองกินเพล บ้านกุดชุม ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโรงครัวประกอบอาหารข้าวกล่อง จำนวน ๗๐๐ กล่อง ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย [...]

อ่านต่อ

04/06/2562 10.21

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

พช..อำเภอพยุห์ จ. ศรีสะเกษนครแห่งความสุข วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสัญชัย ซาซุม พัฒนาการอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้ เวลา 07.00 น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอพยุห์ เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอพยุห์ [...]

อ่านต่อ

ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา-อสพ.-รุ่นที่-70

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด