พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นำทีมคู่หูคู่คิด ชุดที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นำทีมคู่หูคู่คิด ชุดที่ 2 ด [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยติดตามเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ การปลูก ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุดใจ กรองทอง พัฒนาการอำเภอพยั [...]

อ่านต่อ

27 ก.ค.60 นายอภิพล พิทักพลษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม Otop ร่วมงานเวทีส่งมอบผลิตภัณฑ์ otop ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 9:30 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุม”โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)”ครูฝึกระดับตำบล โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน มีนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงษา (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

[...]

อ่านต่อ