หมู่บ้านต้นกล้าของทุนแม่ของแผ่นดินเดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่น

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯หมู่บ้านต้นกล้าของทุนแม่ของแผ่นดินเดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่น
📰วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
🐯นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ นายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี นำคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านดงน้ำกิน หมู่ที่ 17 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
🌾ณ บ้านหนองแหน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)