พช.พยัคฆภูมิพิสัย เชิญชวนประชาชนร่วมกันให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ จปฐ.ปี2566

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🌾 พช.พยัคฆภูมิพิสัย เชิญชวนประชาชนร่วมกันให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ จปฐ.ปี2566
📰วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
➡️ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกันติดตั้งป้ายรณรงค์และเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566
ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)