พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วม ประชุมอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วม ประชุมอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
📰วันที่ 1 ธันวาคม 2565
🐯นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การจัดงาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี 2565
3. การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
4. แนะนำตัวพัฒนากรย้ายมาใหม่
🌾ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 4 times, 1 visits today)