พช.พยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯พช.พยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
📰วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
🐯นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายนางทิพเนตร จัตวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทบ.สาขา 5 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1.จัดทำสัญญารับสภาพหนี้ บัญชี 1 จำนวน 41 ราย
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านแก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโนนเหลี่ยม
🌾ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 8 times, 1 visits today)