พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
📰 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

🐯 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหนองน้ำสาธารณะ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
ในการนี้ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 11 times, 1 visits today)