พช.พยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯พช.พยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน พื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
📰วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.
🐯นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายนายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ตำบลเวียงสะอาด เพื่อติดตาม/สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินโครงการ แก่ชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรม
🌾ณ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 10 times, 1 visits today)