พช.พยัคฆภูมิพิสัย ติดตามหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🌾 พช.พยัคฆภูมิพิสัย ติดตามหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
📰วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
➡️ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตาม/สนับสนุน การขับเคลื่อนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางรอบ 2 เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีความพร้อมสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลุกผักกินเอง”ในพระราชดำริ ณ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 17 times, 1 visits today)