พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
🐯พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่
📰วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
🐯นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทหารและชุมชนโดยรอบ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
ในการนี้ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
🌾ณ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 12 times, 1 visits today)