พช.พยัคฆภูมิพิสัย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯 🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื [...]

อ่านต่อ

พช.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” แปลง CLM ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯 🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื [...]

อ่านต่อ