พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลเวียงสะอาด และ ตำบลราษเจริญ

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯

🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา

🌾 พช. ร่วมจัดเวทีประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

📰วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

➡️ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล จัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หมู่บ้านละ 4 คน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลเวียงสะอาด และ ตำบลราษเจริญ ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

🌾ตำบลเวียงสะอาด

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ ว่าที่ ร.ต. วรจักษ์ วงชาลี

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางศุภลักษณ์ วงวิราช

🌾ตำบลราษฎร์เจริญ

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ นายไพบูลย์  สายยศ

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางอนันตญา ทองประสม

 

🌾ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

 

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

#ChangeForGood

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 14 times, 1 visits today)