การดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปี 2565

ที่นี่… 🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯

🌾ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา

🌾 พช. ร่วมจัดเวทีประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

📰วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.และเวลา 13.00 น

➡️ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นางทิพเนตร จัตวี และนางสาวชัญญานุช พุทธิเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล จัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) บ้านละ 4 คน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลเมืองเสือ ตำบลปะหลาน ตำบลหนองบัว ตำบลเม็ดดำ ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

🌾ตำบลเมืองเสือ

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ นายสำเภา โยธาจันทร์

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางบุบผา ศัตรูพินาศ

🌾ตำบลปะหลาน

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ นายบุญศรี สุริยะฉาย

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางสมร สีสุระ

🌾ตำบลหนองบัว

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ นายสงวน ศรีสิทธิ์

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางบรรจง ปิตตา

🌾ตำบลเม็ดดำ

📌ผู้นำ อช. ชาย คือ นายปณวัตร ปะนามเท

📌ผู้นำ อช. หญิง คือ นางสาวสายฝน กรมไธสง

 

🌾ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

 

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

#ChangeForGood

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

(Visited 21 times, 1 visits today)