ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือน มี.ค.65

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม   ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565                  📆วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายเอเทน โพธิมาตย์ ปลัดอาวุโส อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ชั้น 2) โดยการนี้ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมประชุมโดยมีข้อราชการ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
3.การดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2565
4.ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร    5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชื่นชมความสามารถของนักเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ที่มีความสามารถออกแบบลายผ้า

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

(Visited 51 times, 1 visits today)