ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2565

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม 2565
📆วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

นายผดุงศักดิ์ เอิบอิ่ม นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยการนี้ นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมประชุมโดยมีข้อราชการ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

3.การดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2565

4.ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

(Visited 58 times, 2 visits today)