ตรวจสอบข้อร้องเรียน กทบ.

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ตรวจสอบข้อร้องเรียน กทบ.
📆วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565  12.30 น.

นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และนางทิพเนตร จัตวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี กองทุนหมู่บ้าน บ้านโนนท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลราษฎร์เจริญ ถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการทำผิดระเบียบในการบริหารกองทุน โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ได้เชิญ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และผู้ร้องเรียน เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และเพื่อให้การดำเนินงานกองทุน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

(Visited 35 times, 1 visits today)