การประชาสัมพันธ์ให้มีการเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “click ชุมชน”

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ร่วมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “click ชุมชน” เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย
📆วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ สื่อสาร สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและใช้ประโยชน์ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน” แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป

👉เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งดาวน์โหลด Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” ผ่าน Google Play สำหรับระบบปฏิบัตการ Androids และใช้งานผ่าน http://report1.cdd.go.th/eis/ http://report1.cdd.go.th/click/ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

(Visited 52 times, 1 visits today)