ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📆วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยนางทิพเนตร จัตวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางภัทริน ถิ่นจันทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายสมระลึก สุระมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามกลุ่มที่ขอรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และต่อยอดอาชีพ โดยได้ติดตามกลุ่มในตำบลนาสีนวล จำนวน 7 กลุ่ม และกลุ่มในตำบลก้ามปู จำนวน 12 กลุ่ม

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)