ติดตามกลุ่มทอผ้าให้เป็นไปตามพระวินิจฉัย

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📆วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยนางสาวชัญญานุช พุทธิเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มทอผ้าไหม ให้เป็นไปตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยกลุ่มทอผ้าไหมของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 3 กลุ่ม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  ในโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่29 มกราคม 2565 ทรงมีพระวินิจฉัยแก่กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มทอผ้าไหมไม้มงคลสีธรรมชาติบ้านโคกล่าม ม.10 📌 ให้ทำผ้าหางกระรอกยาว ใช้สีตามหนังสือเทรนด์บุ๊คเล่ม 2  การดำเนินการของกลุ่มถึงขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมพร้อมตีเกลียว
  2. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่าม ม.10 📌 ให้ทำผ้าทอสไลด์สี และใช้เส้นไหมขนาดเล็กลงและสม่ำเสมอ การดำเนิการของกลุ่มถึงขั้นตอนเตรียมเส้นไหมพร้อมย้อมสี
  3. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าไหมมงคลสีธรรมชาติ บ้านโคกล่าม ม.10 📌 ให้ทำผ้าหางกระรอกสลับมัดหมี่ และทำผ้าสไลด์สี การดำเนิการของกลุ่มถึงขั้นตอนเตรียมเส้นไหม โยกทางเคลือ
(Visited 77 times, 1 visits today)