ตรวจรับแปลงโคก หนอง นา โมเดล

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ตรวจรับแปลงโคก หนอง นา โมเดล
📆วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ นายช่างควบคุมงาน ครัวเรือนเป้าหมาย และผู้รับเหมา ตรวจรับ การขุดปรับพื้นที่ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 จำนวน 2 แปลง ดังนี้
🎉1. แปลงนายวรวุฒิ  เชื่อนิตย์ หมู่ที่ 13 ตำบลราษฎร์เจริญ ขุดปรับพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานฯ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย
🎉2. แปลงนางแท่ง เกิดบุญมี หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเตา ขุดปรับพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานฯ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย

#โคกหนองนาโมเดล
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)