ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและลงนามคำรับรอง 2565

ที่นี่…🐯พยัคฆภูมิพิสัย🐯
🌾 ถิ่นข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 🌾

📰 พช.พยัคฆภูมิพิสัย : ประชุมตัวชี้วัดและลงนามคำรับรอง
📆วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม

📸สถานีข่าว พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

(Visited 14 times, 1 visits today)