ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมที่ สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดอ้านต่อที่ การจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 5 times, 1 visits today)