ประการจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการต่อยอดอาชีพโครงการสรา้งความมั่นคงและอาชีพและรายได้ ตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการต่อยอดอาชีพ

(Visited 6 times, 1 visits today)