📣พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการงบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
โดยนายสุดใจ กรองทอง พัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมอบหมายนายพงค์ศักดิ์ อ่อนด้วง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบตำบลภารแอ่น

↗️จัดประชุมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพสตรี งบประมานอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสตรีตำบลภารแอ่น โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลภารแอ่น 10 คน เพื่อซักซ้อมแนวทางและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม

📌 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 9 times, 1 visits today)