ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับจ้างจัดทำเอกสาร

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม โดยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก คลิกดูรายระเอียด ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 11 times, 1 visits today)