พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นำทีมคู่หูคู่คิด ชุดที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นำทีมคู่หูคู่คิด ชุดที่ 2 ด [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยติดตามเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ การปลูก ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุดใจ กรองทอง พัฒนาการอำเภอพยั [...]

อ่านต่อ