ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบิการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามเอกสารแนบ

รายละเอียด  คลิกที่นี่

(Visited 62 times, 1 visits today)