โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 18 ต.ค.61 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ออกพื้นที่โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคามหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งมอบทุนเด็กฯ และเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้า กลุ่ม OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางสาวปริศนา โกละสุด พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายสุดใจ กรองทอง พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 145 times, 1 visits today)