27 ก.ค.60 นายอภิพล พิทักพลษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม Otop ร่วมงานเวทีส่งมอบผลิตภัณฑ์ otop ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

(Visited 165 times, 1 visits today)