25 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มองค์กร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน Cdd day 2017 สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ขึ้นรับรางวัลเว็ปไซต์ดีเด่น และผู้ใหญ่บุญถิ่น รัตนโชติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ขึ้นรับรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศที่หนึ่งระดับเขต ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

(Visited 100 times, 1 visits today)