วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 9:30 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุม”โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)”ครูฝึกระดับตำบล โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน มีนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงษา (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 138 times, 1 visits today)