20 ก.ค. 60 เวลา 9:30 น. …..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนท.พช.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ บ้านตะโงน ม.1 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน ณ วัดบ้านตะโงน

(Visited 150 times, 1 visits today)