18 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 60 ออกติดตามประเมินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 60 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายอภิพล พิทักพล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิสัย และทีมงาน จนท.พช.ทุกท่าน ร่วมกับชาวบ้าน ให้การต้อนรับ ณ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม

(Visited 61 times, 1 visits today)