วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ (กอ.นตผ.อ.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ การจัดทำแผนการส่งเสริม และส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศา (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฯ)

(Visited 109 times, 1 visits today)